သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း

 


 

အိမ္ေခါင္မုိးေဘာင္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ္အေဆာက္အဦးသံေဘာင္၊ ယာဥ္ရပ္နားရန္သံမဏိေဘာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သံမဏိကုန္ပတ္ေဆာက္လုပ္ေရး၌ အင္ဂ်င္နီယာပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားရိွပါသည္

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

CPM Engineering Center Co., Ltd ကုမၸဏီသည္ သံႏွင့္ သံမဏိေပါင္းမ်ဳိးစုံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းတြင္ ဒီဇုိင္နာေခါင္းေဆာင္ေသာအုပ္စုျဖစ္ပါသည္၊ အဆုိပါစနစ္အား
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေထြေထြလုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္ စက္မႈ၊ စက္ရုံအပုိင္းက႑မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္၊ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ေဖါက္သည္ထံ ပုိ႔ေဆာင္မႈမျပဳမွီ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္သည္သာမက စက္ရုံမွ အရည္အေသြးျပည့္မီ 100% ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘက္ေပါင္းစုံဒီဇုိင္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကဲ့သုိ႔ေသာ ေလျဖင့္အရာ၀တၳဳတင္ေဆာင္ေသာစနစ္၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ ၀က္အူေပၚထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္၊ စက္ရုံတြင္ ဖုန္မႈန္႔ပယ္ဖ်က္မႈစနစ္ dust collecting System, Big Bag Station Jumbo Bag Big Bag Loading & Unloading ႏွင့္ အျခားေသာအင္ဂ်င္နီ ယာရွဴေထာင့္မ်ား အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားအပါအ၀င္၊ ကဲ့သုိ႔ေသာRotary Valve, Separator Filter, Axial Fan, Blower, Strainer Filter, Screw Conveyor စသည့္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီသည္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ အလုပ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ အျပည့္အ၀ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပး၍ ဒါ့အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာမွ စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ လက္ခံရရိွၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္အတြက္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

CONTACT US 

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

Address
559/26 Moo 7. Phii Yai Phli district Samut Prakan LTD. 10540
Phone
+668 6668 9111 +662 325 0321-3
E-mail
info@cpmflow.com
Website
cpm-engineer.aecgateway.com,cpm.brandexdirectory.com,www.cpmflow.com

ไดชาร์จ TOYOTA

ไดชาร์ท  ไดชาร์จ TOYOTA /ไดสตาร์ท TOYOTA, ไดชาร์จทุกรุ่นทุกยี่ห้อ, เอ็นที ออโตเทรด บจก.


ไดชาร์ท  ไดชาร์จ TOYOTA /ไดสตาร์ท TOYOTA  ดูเพิ่มเติม...คลิก

ระบบไฟชาร์จในรถยนต์จะใช้แบตเตอรี่เป็นต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่นำไปจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ต่างๆ  และเมื่อมีการนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดพลังงานไปได้   ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องนำแบตเตอรี่รถยนต์ไปทำการประจุไฟใหม่ทุกครั้ง  ซึ่งเป็นความยุ่งยากในการใช้งาน

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการที่จะต้องนำเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟอยู่บ่อยๆ จึงได้มีการคิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาสำหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน และในเวลาเดียวกันก็จะทำการประจุไฟเข้าไปไว้ในแบตเตอรี่ด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้มีพลังงานสำรองในแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานในขณะที่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วย ในที่นี้เราเรียกว่า ระบบไฟชาร์จ (Charging system) การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างกันกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ โดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่เครื่องยนต์ยังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ไดชาร์จ

รถยนต์ในสมัยอดีตมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ดังนั้น การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สมัยก่อนจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง (Direct current generator) หรือที่เรียกกันว่า ไดนาโม แต่ในปัจจุบันนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบไฟฟ้าในรถยนต์มีเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้การใช้กระแสไฟฟ้าของรถยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบในอดีตใช้งานไม่ได้ ทำให้มีการคิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใหม่ที่เรียกว่า อัลเทอร์เนเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะผลิตไฟฟ้าออกมาในลักษณะกระแสสลับและทำการเปลี่ยนให้เป็นกระแสตรง อัลเทอร์เนเตอร์ มีคุณสมบัติในการผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ดีในรอบเครื่องยนต์ต่ำ ซึ่งเหมาะกับรถที่วิ่งอยู่ในเมืองเป็นอย่างดี

 

 

รายละเอียดสินค้า
จำหน่าย และจัดหาไดชาร์จ โตโยต้าทุกรุ่น จำหน่ายปลีกส่งไดชาร์จ ไดสตาร์ทรถยนต์ โตโยต้า ทุกรุ่น สินค้าคุณภาพ รับประกันสินค้าทุกชิ้นบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ไดชาร์จ TOYOTA AE,SOLUNA 1.6L ปลั๊กรี 12V 70A ไดชาร์จ TOYOTA AE ,ไดชาร์จ TOYOTA AE ปลั๊กกลม 12V 70A ,ไดชาร์จ TOYOTA AE,SOLUNA 1.6L ปลั๊กรี 12V 70A , ไดชาร์จ TOYOTA  ไทเกอร์ ,ไดชาร์จ TOYOTA โซลูน่า,ไดชาร์จ TOYOTA ไมตี้,ไดชาร์จ TOYOTA อัลติส,ไดชาร์จ TOYOTA วิช,ไดชาร์จ TOYOTA โคโรน่า, ไดชาร์จ TOYOTA วีโก้ ,ไดสตาร์ท TOYOTA AE,SOLUNA 1.6L ปลั๊กรี 12V 70A ไดสตาร์ท TOYOTA AE ,ไดสตาร์ท TOYOTA AE ปลั๊กกลม 12V 70A ,ไดสตาร์ทTOYOTA AE,SOLUNA 1.6L ปลั๊กรี 12V 70A , ไดสตาร์ท TOYOTA  ไทเกอร์ ,ไดสตาร์ท TOYOTA โซลูน่า,ไดสตาร์ท TOYOTA ไมตี้,ไดสตาร์ท TOYOTA อัลติส,ไดสตาร์ท TOYOTA วิช,ไดสตาร์ท TOYOTA โคโรน่า, ไดสตาร์ท TOYOTA วีโก้

คุณสมบัติ
งานไดชาร์จ ไดสตาร์ท ของโตโยต้า ทุกรุ่นรับประกันคุณภาพสินค้า มีบริการแนะนำการใช้งาน และการแก้ปัญหาไดชาร์ท ไดชาร์จ เสีย ไดสตาร์ทเสีย  มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

ไดชาร์ท ไดชาร์จ TOYOTA /ไดสตาร์ท TOYOTA

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/


 

 

ไดชาร์ท ไดชาร์จ TOYOTA /ไดสตาร์ท TOYOTA


 

เอ็นที ออโตเทรด

เอ็นที ออโตเทรด ตัวแทน จำหน่าย ไดชาร์จ ไดสตาร์ท รถยนต์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ไดชาร์ ไดสตาร์ท ขอบบริษัทรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย UNIPOINT ,INDYNATOR,GENON,SCHUNK,GAUSS จำหน่าย อะไหล่ซ่อมทุกชนิดจำหน่าย อะไหล่ซ่อม จำหน่ายถ่านไดชาร์จรถยนต์ ถ่านไดสตาร์ทรถยนต์ ถ่านชาร์จ ถ่านสตาร์ท อุปกรณ์ต่างๆ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

พร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค ไดชาร์จทุกรุ่นทุกยี่ห้อ บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

 

สนใจติดต่อ

 

เอ็นที ออโตเทรด

 

82/9 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

 

nt-autotrade.thailandpocketpages.com

 

เบอร์โทรศัพท์ +668 3960 6661

ปั๊มน้ำจากอิตาลี

JCR(Self-priming), ปั๊มน้ำจากอิตาลี, นำเข้าปั๊มน้ำจากอิตาลี : ยูโรปั๊ม บจก.

 

 

JCR(Self-priming)

 

HYDROFRESH PUMP


ปั๊มน้ำอัตโนมัติ  แบบ SELF PRIMING  พร้อมถังเก็บน้ำอยู่ด้านบนขนาด  20-60-100 ลิตร มาตรวัดความดันน้ำ และสวิทช์โอโตเมติกควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ

 

 

 

หมายเหตุ:  ราคาขายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

 

 

 

 ยูโรปั๊ม บจก.
             ตัวแทนจำหน่าย ปั๊มน้ำจากอิตาลี, ปั๊มอุตสหกรรม, ปั๊มใช้ในบ้าน, ปั๊มบาดาล, ปั๊มอิตาลี, ปั๊มน้ำ pedrollo, เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มน้ำ, ปั๊มน้ำแบบถังแรงดัน, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มแบบ 2 ใบพัด, ปั๊ม JET, ปั๊ม MULTI STAGE, ปั๊มแรงดันสูง, ปั๊มอัตโนมัติ, ปั๊มแบบ self priming, ปั๊มสูบน้ำบาดาล    

เป็นสาขาประจำประเทศไทยของ Pedrollo จาก ประเทศอิตาลี จำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับอาคาร บ้านพักอาศัย งานเกษตรกรรม งานอุตสาหกรรมและงานเอนกประสงค์ทั่วไป

 • ปั๊มบ้านพักอาศัย

 • ปั๊มอาคาร

 • ปั๊มอัตโนมัติ

 • ปั๊มบาดาล

 • ปั๊มไดโว่

 • ปั๊มอุตสาหกรรม

 •  
 
 
สนใจติดต่อ
ยูโรปั๊ม บจก.
6 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110
โทรศัพท์ : +662 381 5638, +662 381 5639, +662 381 5640
โทรสาร : +662 381 5641
อีเมลล์ : pedrollothailand@gmail.com
เว็บไซต์ : europump.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ ปั๊มบ้านพักอาศัย : www.pedrollopump.com

สปริงดีด

Wire Forming, จำหน่ายสปริง, ผู้จัดจำหน่ายสปริง, ผลิตสปริง : นำสิน สปริง บจก.


Wire Forming  ดูเพิ่มเติม...คลิก

 

สปริงดัด  (Wire Forming)

 

     คือ สปริงที่มีลักณะรูปทรงที่เป็นอิสระ เป็นเส้นตรงหรือโค้งงอเป็นรูปทรง ไม่เป็นขดหรือเกลียวเหมือนสปริงชนิดอื่นๆ ซึ่งขนาดและรูปทรงขึ้นอยู่กับการออกแบบ ตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก ทำหน้าที่สำหรับงานที่รับแรงในแนวรอบวง สามารถทำสีได้ตามความต้องการของลูกค้าใช้สำหรับเป็นอะไหล่หรือชื้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนหรืออุตสาหกรรมของเล่น

 

   การขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Working) หมายถึง ขบวนการรีดขึ้นรูปเพื่อให้วัสดุหรือโลหะเกิดการเปลี่ยน แปลง รูปร่างชนิดถาวรในที่ ๆ อุณหภูมิต่ำ ๆ ทั้งนี้โดยไม่ทำให้เกิดผลึกใหม่ขึ้น ขบวนการขึ้นรูปแบบเย็น จะประกอบไปด้วย

 1. การรีดเย็น (Cold Rolling)
  คือ การรีดในลักษณะเช่นเดียวกับ Hot Rolling แต่จะทำในขั้นสุดท้ายเท่านั้น (เฉพาะใน Flat Products) เพื่อให้ได้โลหะมีขนาดแน่นอนและผิวเรียบ เช่นการรีดเหล็ก ทองเหลืองและอะลูมิเนียม ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป จะสังเกตได้จากโลหะพวกนี้จะมีผิวเรียบเป็นมัน
 2. การดึงโลหะ (Drawing)
  ใช้วิธีดึงโลหะผ่านแบบ (Die) ซึ่งจะออกแบบให้มีรูปร่างตามต้องการ โดยทั่วไปมักใช้ในการผลิตเส้นลวดโลหะ เรียกว่าการทำ Wire Drawing ดังในรูปที่ 6.6 การดึงโลหะนี้จะเกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงระหว่างโลหะกับ Die ดังนั้น โลหะที่ทำเป็น Die จะต้องมีความแข็งสูงมาก จะใช้พวกทังสเตนคาร์ไบด์
 3. การทำ Deep Drawing
  เป็นการขึ้นรูปเย็นสำหรับโลหะแผ่น (อาจเรียกรวมว่า การทำ Sheet Metal Forming) ที่ใช้สำหรับทำภาชนะ ทำพวกลูกถ้วยหรือพวกหลอดต่าง ๆ โดยใช้แรงดันผ่าน Die ทำให้โลหะเปลี่ยนรูปจากลักษณะหนึ่งไปเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ดังตัวอย่างในรูปที่ 6.7 การทำหลอดหรือท่อจากโลหะแผ่น
  • ขั้นที่ 1 จะตัดโลหะแผ่นเป็นวงกลมขนาดพอเหมาะ เรียกว่า Shearing
  • ขั้นที่ 2 เอาโลหะแผ่นมาอัดใน Die ให้เป็นลูกถ้วย เรียกว่า Cupping
  • ขั้นที่ 3 เอา Cup มาอัดใน Die อีกครั้งให้ยาวออกไปจากเดิม (ความหนาจะลดลง) เรียกว่า การทำ Drawing หรือ Deep Drawing
 4. กรรมวิธีโลหะผง (Powder Metallurgy)
  เป็นการขึ้นรูปโลหะประเภทหนึ่งจากโลหะที่เป็นผงละเอียด (Fine Metal Powder) โดยใส่โลหะผงในแบบที่เตรียมไว้ (Die) แล้วอัดโลหะผงด้วยความดันสูง จนทำให้โลหะผงอัดตัวแน่นกันเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ ในขั้นนี้โลหะผงที่เป็นรูปร่างจะยังไม่มีความแข็งแรงมากนัก จะต้องนำไปเผาที่อุณหภูมิสูง แต่ต่ำกว่าจุดหลอมตัวของโลหะเล็กน้อย จะทำให้อะตอมของโลหะมีการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกันระหว่างจุดสัมผัสของเม็ดเล็ก ๆ ของโลหะอันเป็นผลมาจากการแพร่ของอะตอมในสภาพของแข็ง (Diffusion in Solid State) ทำให้โลหะเมื่อผ่านการเผามีความแข็งแรงมากขึ้น และสามารถนำไปใช้งานได้ตามลักษณะของโลหะนั้น ๆ เราอาจจะแยกขั้นการทำงานตามกรรมวิธีโลหะผงออกเป็น 4 ขั้น คือ
  • 1) ขั้นผลิตโลหะผง
  • 2) ขั้นผสมผงโลหะให้เข้ากัน
  • 3) อัดโลหะผงในแบบตามรูปร่างที่ต้องการ
  • 4) เผาโลหะผงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมตัว (Sintering)


 5.  
 6.  

   

  ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

   


  บริษัท นำสินสปริง จำกัด
  ผลิตและจำหน่ายสปริงทุกชนิด ตามมาตรฐาน ISO


  บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2535 เพื่อผลิตสปริงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ ของเล่น และสปริงอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

  จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในการผลิตสปริง ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำและผู้เชื่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนสปริงที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม โดยมีความเคร่งครัดในการตควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
  • ได้รับมาตรฐาน ยอมรับทั่วโลก ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และรองรับมาตรฐานคุณภาพสำหรับยานยนต์ ISO/TS 16949
  • มีช่างผู้ชำนาญ ผลิตสปริงด้วยเครื่องออโต้เมคิก และ CNC ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • รวมทั้งมีเครื่องทดสอบค่าสปริง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเมื่อนำชิ้นงานไปประกอบในสายการผลิต
  • ทางบริษัทรับทำสปริงตั้งแต่ Compression Spring, Tension Spring, Torsion Spring, Wire Forming, Sheet Spring และ สปริงรูปแบบต่างๆ
   

  สนใจติดต่อ
  นำสิน สปริง บจก.
  ที่อยู่ : 649/1 ถนนกท-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
  เบอร์โทรศัพท์ : ผลิตสปริง +66 2585 0198, +66 2587 4137
  เบอร์โทรสาร : +66 2911 4092
  E-mail : numsin@nsspringthailand.com
  เว็บไซต์ : numsinspring.thailandpocketpages.com
  เว็บไซต์ : www.nsspringthailand.com

สปริงดีด

Wire Forming, จำหน่ายสปริง, ผู้จัดจำหน่ายสปริง, ผลิตสปริง : นำสิน สปริง บจก.


Wire Forming  ดูเพิ่มเติม...คลิก

 

สปริงดัด  (Wire Forming)

 

     คือ สปริงที่มีลักณะรูปทรงที่เป็นอิสระ เป็นเส้นตรงหรือโค้งงอเป็นรูปทรง ไม่เป็นขดหรือเกลียวเหมือนสปริงชนิดอื่นๆ ซึ่งขนาดและรูปทรงขึ้นอยู่กับการออกแบบ ตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก ทำหน้าที่สำหรับงานที่รับแรงในแนวรอบวง สามารถทำสีได้ตามความต้องการของลูกค้าใช้สำหรับเป็นอะไหล่หรือชื้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนหรืออุตสาหกรรมของเล่น

 

   การขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Working) หมายถึง ขบวนการรีดขึ้นรูปเพื่อให้วัสดุหรือโลหะเกิดการเปลี่ยน แปลง รูปร่างชนิดถาวรในที่ ๆ อุณหภูมิต่ำ ๆ ทั้งนี้โดยไม่ทำให้เกิดผลึกใหม่ขึ้น ขบวนการขึ้นรูปแบบเย็น จะประกอบไปด้วย

 1. การรีดเย็น (Cold Rolling)
  คือ การรีดในลักษณะเช่นเดียวกับ Hot Rolling แต่จะทำในขั้นสุดท้ายเท่านั้น (เฉพาะใน Flat Products) เพื่อให้ได้โลหะมีขนาดแน่นอนและผิวเรียบ เช่นการรีดเหล็ก ทองเหลืองและอะลูมิเนียม ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป จะสังเกตได้จากโลหะพวกนี้จะมีผิวเรียบเป็นมัน
 2. การดึงโลหะ (Drawing)
  ใช้วิธีดึงโลหะผ่านแบบ (Die) ซึ่งจะออกแบบให้มีรูปร่างตามต้องการ โดยทั่วไปมักใช้ในการผลิตเส้นลวดโลหะ เรียกว่าการทำ Wire Drawing ดังในรูปที่ 6.6 การดึงโลหะนี้จะเกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงระหว่างโลหะกับ Die ดังนั้น โลหะที่ทำเป็น Die จะต้องมีความแข็งสูงมาก จะใช้พวกทังสเตนคาร์ไบด์
 3. การทำ Deep Drawing
  เป็นการขึ้นรูปเย็นสำหรับโลหะแผ่น (อาจเรียกรวมว่า การทำ Sheet Metal Forming) ที่ใช้สำหรับทำภาชนะ ทำพวกลูกถ้วยหรือพวกหลอดต่าง ๆ โดยใช้แรงดันผ่าน Die ทำให้โลหะเปลี่ยนรูปจากลักษณะหนึ่งไปเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ดังตัวอย่างในรูปที่ 6.7 การทำหลอดหรือท่อจากโลหะแผ่น
  • ขั้นที่ 1 จะตัดโลหะแผ่นเป็นวงกลมขนาดพอเหมาะ เรียกว่า Shearing
  • ขั้นที่ 2 เอาโลหะแผ่นมาอัดใน Die ให้เป็นลูกถ้วย เรียกว่า Cupping
  • ขั้นที่ 3 เอา Cup มาอัดใน Die อีกครั้งให้ยาวออกไปจากเดิม (ความหนาจะลดลง) เรียกว่า การทำ Drawing หรือ Deep Drawing
 4. กรรมวิธีโลหะผง (Powder Metallurgy)
  เป็นการขึ้นรูปโลหะประเภทหนึ่งจากโลหะที่เป็นผงละเอียด (Fine Metal Powder) โดยใส่โลหะผงในแบบที่เตรียมไว้ (Die) แล้วอัดโลหะผงด้วยความดันสูง จนทำให้โลหะผงอัดตัวแน่นกันเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ ในขั้นนี้โลหะผงที่เป็นรูปร่างจะยังไม่มีความแข็งแรงมากนัก จะต้องนำไปเผาที่อุณหภูมิสูง แต่ต่ำกว่าจุดหลอมตัวของโลหะเล็กน้อย จะทำให้อะตอมของโลหะมีการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกันระหว่างจุดสัมผัสของเม็ดเล็ก ๆ ของโลหะอันเป็นผลมาจากการแพร่ของอะตอมในสภาพของแข็ง (Diffusion in Solid State) ทำให้โลหะเมื่อผ่านการเผามีความแข็งแรงมากขึ้น และสามารถนำไปใช้งานได้ตามลักษณะของโลหะนั้น ๆ เราอาจจะแยกขั้นการทำงานตามกรรมวิธีโลหะผงออกเป็น 4 ขั้น คือ
  • 1) ขั้นผลิตโลหะผง
  • 2) ขั้นผสมผงโลหะให้เข้ากัน
  • 3) อัดโลหะผงในแบบตามรูปร่างที่ต้องการ
  • 4) เผาโลหะผงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมตัว (Sintering)


 5.  
 6.  

   

  ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

   


  บริษัท นำสินสปริง จำกัด
  ผลิตและจำหน่ายสปริงทุกชนิด ตามมาตรฐาน ISO


  บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2535 เพื่อผลิตสปริงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ ของเล่น และสปริงอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

  จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในการผลิตสปริง ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำและผู้เชื่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนสปริงที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม โดยมีความเคร่งครัดในการตควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
  • ได้รับมาตรฐาน ยอมรับทั่วโลก ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และรองรับมาตรฐานคุณภาพสำหรับยานยนต์ ISO/TS 16949
  • มีช่างผู้ชำนาญ ผลิตสปริงด้วยเครื่องออโต้เมคิก และ CNC ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • รวมทั้งมีเครื่องทดสอบค่าสปริง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเมื่อนำชิ้นงานไปประกอบในสายการผลิต
  • ทางบริษัทรับทำสปริงตั้งแต่ Compression Spring, Tension Spring, Torsion Spring, Wire Forming, Sheet Spring และ สปริงรูปแบบต่างๆ
   

  สนใจติดต่อ
  นำสิน สปริง บจก.
  ที่อยู่ : 649/1 ถนนกท-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
  เบอร์โทรศัพท์ : +66 2585 0198, +66 2587 4137
  เบอร์โทรสาร : +66 2911 4092
  E-mail จำหน่ายสปริง : numsin@nsspringthailand.com
  เว็บไซต์ : numsinspring.thailandpocketpages.com
  เว็บไซต์ : www.nsspringthailand.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15